Saturday, December 27, 2008

சாதி அமைப்புக்கு உயிர் கொடுப்பது இட ஒதுக்கீடா?

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின், அஞ்சல் வழி இளங்கலைப் பொருளாதாரப் படிப்பின் 'இந்தியப் பொருளாதாரம் - பிரச்சினைகளும், கொள்கைகளும்' என்ற ஆங்கில வழி பாடப் புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். (Indian Economy - Problems and Policies)

சொற்பிழைகளும், இலக்கணப் பிழைகளும் மலிந்து கிடக்கின்றன. அதுவல்ல பிரச்சினை இங்கு.

முதலிரண்டு பாடங்களில், பொருளாதாரத்தில், மற்ற காரணிகளுடன், சாதி அமைப்பின் தாக்கத்தைக் குறித்தும் விவரிக்கப்படுகிறது.

அவற்றில் கீழ்க்கண்டவை கூறப்படுகின்றன.

சாதி ரீதியிலான தொழில் என்ற கட்டுப்பாடு, பொருளாதார வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருக்கிறது. (தொழிலை விருப்பம், திறமை சார்ந்து தெரிவு செய்ய இயலாததால்)
தீண்டத்தகாதோர் என்றொரு பிரிவை வகுத்து அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், சாதி அமைப்பு, மனிதத் திறனை வீணடிக்கிறது.


இது போன்ற இன்னும் சிலவற்றைக் கூறிவிட்டு, கடைசியாக நிறைவு செய்யும் பத்தி இதுதான்.

இந்திய அரசியலமைப்பு சாதி சார்ந்த ஏற்றத்தாழ்வு காண்பிப்பதைத் (Discrimination) தடை செய்தாலும், சமீபத்திய இட ஒதுக்கீட்டுத் திட்டம் சாதி அமைப்பைப் பலப்படுத்துவதாக உள்ளது. போட்டித் தேர்வுகள் மூலம் இதன் தாக்கம் குறைக்கப்பட்டபோதும், சாதி அமைப்பு இன்னும் வலுவாகவே உள்ளதாக எப்ஸ்டீன் கூறுகிறார்.


ஆக, இட ஒதுக்கீடு அரசியலமைப்புக்கு எதிரானதென்று சொல்லி, போட்டித் தேர்வுகள் இட ஒதுக்கீட்டின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதாகச் சொல்லி, இட ஒதுக்கீடு சாதி அமைப்பைப் பலப்படுத்துவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இட ஒதுக்கீட்டினால் சாதி அமைப்பு வலுப்படுவதாகச் சொல்வது ஸ்கார்லட் எப்ஸ்டீனின் கருத்தா அல்லது இப் புத்தகத்தை எழுதிய விரிவுரையாளர் முருகானந்தம் (DRBCC Hindu College) அவர்களது கருத்தா என்று தெரியவில்லை. யாராயினும், இப்புத்தகத்திலேயே ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள சாதி அமைப்பின் தீமைகளைக் களைய, அனைத்து சாதியினரையும் பொருளாதாரத்தில் சமபங்கெடுக்கச் செய்ய, இட ஒதுக்கீட்டைத் தவிர வேறு என்ன வழியென்று ஒன்றையும் கூறவுமில்லை.

ஒருவேளை, முடிவு கூறாமல், அலசலொன்றை நடத்துவதுதான் இதன் நோக்கம் என்றாலும், இட ஒதுக்கீடு சாதி அமைப்பைப் பலப்படுத்துவதாகச் சொல்வது நகைச்சுவையாக இருக்கிறது. சாதி இல்லையென்று சொல்லி விட்டு, பள்ளியில் ஏன் சாதி கேட்கிறார்கள் என்று கேட்பவர்களின் புளித்துப் போன, விஷமத்தனமான வாதம், பல்கலைக்கழகப் பாடத்திலும் எதிரொலிப்பது வேடிக்கைதான்.

புத்தகத்திலிருந்த பகுதிகள் ஆங்கிலத்தில், அதில் இருந்தவாறே.The close and rigidities between caste and occupation prevent occupational mobility vital to economic transformation.

Another defect of the caste system is the existence of a class of untouchables who can never move up the social ladder. This has resulted in waste of human talents and potentialities.Rigid rise between caste and occupation restricts occupational mobility and supply of effortsThough our Indian constitution prevents discrimination by caste, the recent policy of reservation has lead to the strengthening of this institution. Even if its influence has reduced due to selection of individuals by competitive exams, it is still a very much living institution, according to Epstein.

Saturday, May 17, 2008

உணர்வுக்கிழம்

முன்னோரின் அலங்காரங்கள்
அருவெறுப்பூட்டுவன
மேலிரண்டு வரிகள் போன்றே!
தன் மனதைத் தைத்து
அதனூடாய்ப் பிறந்தன தவிர்த்து
எதைத்தான் ரசிக்க இயலும்?
சென்ற நொடியிற் பிறந்தன‌
வெட்கமூட்டுவன தவிர்க்கவியலாது.
அறியப்படுமுன் வெறுக்கப்படுதலே
பிறப்பனவற்றின் ஒரே விதி போலும்.
தன்சந்ததி உண்டு வாழும்
என் உணர்வுக்கிழம் எதுவோ, யாரோ?